The Underworld Production

We Move The World

Line of Studio

Stacks Image 194
สายการผลิตงานเสียงเป็นบริการดั่งเดิม ที่เป็นจุดกำเนิดของงานบริการที่มีทั้งหมด โดยในปี 2001 UWP ได้เริ่มก่อสร้าง Studio แห่งแรกขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา UWP ก็ได้เริ่มเข้ามีบทบาทในอุตสาหกรรมการสื่อสารอย่างเต็มตัว ดังจะเห็นได้ว่า รากฐานที่เป็นพลังที่แท้จริงของ UWP นั่นคืองานแห่งเสียงนั่นเอง ที่ UWP เราได้แบ่งงานเสียงออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ 1. งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องไท้เครื่องมือต่าง ๆ และ 2. คืองานที่เกียวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้เชียวชาญในแต่ละสายนั่นเอง

SOUND STUDIO SERVICES
ดังที่ได้กล่าวมา UWP พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะตอบสนองทุกความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานแห่งเสียงมากมายยกตัวอย่างเช่น
 • ผลิตอัลบั้มหรือบทเพลงคุณภาพ
 • การถ่าย - โอนผลงานลงในสื่อรูปแบบใหม่ ๆ
 • ให้บริการกู้ข้อมูลเสียงเพื่อใช้ในงานวิจัยหรือประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ทางด้านเสียง
 • การให้พื้นที่ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานสำหรับศิลปินหรือผู้ที่มีความสนใจ
 • การเป็นพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่จะทำการแสดงต่าง ๆ ได้ทำการซักซ้อมและตระเตรียม

1. Studio Rental
ด้วยอุปกรณ์ที่สูงกว่ามาตราฐานในห้องบันทึกเสียงในระดับทั่ว ๆ ไป จึงทําให้ UWP สามารถผลิตเสียงที่มีคุณภาพสูงมากได้อย่างไม่ยากเย็นนัก และด้วยการทํางานในระบบ Closed- Environment จึงสามารถประกันได้ถึงความมีเสถียรภาพ ความมีคุณภาพ และความรวดเร็วที่สัมผัสได้อย่างชัดเจน ที่ UWP เรามีห้องบันทึกเสียงที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับความต้องการในการผลิตเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อุปกรณ์ผสมเสียงที่ทันสมัยภายใต้การทํางานในระบบ Animated Motorized Mixing Console (AMMC) รวมไปถึงทีมวิศวกรชั้นนําที่จะอํานวยความสะดวกในทุก ๆ ความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ทําให้ UWP มีความมั่นใจและภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตงานเสียงที่มีคุณภาพสูง และพร้อมที่จะส่งต่อความสําเร็จจากสองมือของผู้ผลิต ส่งตรงสู่หัวใจของผู้ฟังด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานว่า “Ears Are The Window To The Eyes”

2. Sound Post-Production Services
เพื่อนําพางานศิลปะขึ้นสู่คําว่า “สุดยอดแห่งงานศิลปะ” ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์และเครื่องมือที่ทรงพลังจะต้องถูกหลอมหล่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่เหนือจินตนาการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เวทย์มนต์แห่งเสียง” ซี่งสิ่งนี้เองที่จะเป็นใบเบิกทางนําพางานศิลป์ที่สุดยอด ก้าวทะยานผ่านประตูแห่งความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็น เพื่อเป็นการง่ายต่อกระบวนการผลิต UWP จึงได้แบ่งขั้นการทํางานในส่วนของ Edit / Mix / Mastering ไว้ดังนี้

Edit
การดูแลเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั้นเปรียบได้ดั่งกับการเจียรนัยอัญมณีอันล้ำค่าซึ่งต้องอาศัยความชํานาญและความทุ่มเทในสาขางานศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้มาซึ่งงานประติมากรรมเสียงชั้นสูงที่เพียงพอกับคํานิยามที่ว่า “ความสมบูรณ์แบบที่มิอาจหาสิ่งใดเทียบได้” ซึ่งการ Edit เสียงนั้นสามารถสร้างความเป็นไปได้ใชแง่ต่าง ๆ ดังนี้
 • แก้ไขระดับความสูง - ต่ำของเสียงร้องและเสียงดนตรี
 • แก้ไขระดับความดัง - เบาของเสียงร้องและเสียงดนตรี
 • แก้ไขจังหวะ - สัดส่วนดนตรีให้มีความถูกต้องและลงตัว
 • กู้และเติมแต่งเสียงที่ขาดหาย ไม่ชัดเจน หรือถูกรบกวนจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์
 • ต่อเพลงให้กลายเป็นเพลงเมดเลย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟังหรืองานกิจกรรม
 • ตัดต่อ ลด - เพิ่มความยาวของเพลงเพื่อนําไปใช้ในการฟังหรืองานกิจกรรม

Mix-Down
ทุกเสียง ทุกถ้อยคํา ทุกความหมายที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถนอมไว้ซึ่งสิ่งสวยงามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ซึ่ง UWP จะไม่ต่อรองกับความสูญเสียใด ๆ ในคุณค่าของสิ่งที่ได้รับการส่งต่อมาจากเหล่าศิลปินและทีมวิศวกรผู้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และเวลาเพื่อสร้างงานดังกล่าวขึ้นมา ในการ Mix-Down นั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นคือ ผู้รับสาสน์จะต้องรู้เรื่อง - รู้สึกได้ถึงเจตนารมณ์ของศิลปินผู้ส่งสาสน์ ดังนั้นการผสมเสียงหรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Mix-down นั้น เปรียบได้กับการรวมศูนย์กลางพลังงานเสียงเพื่อที่จะผนวกทุกเสียงเข้าด้วยกันให้กลายเป็นเพลงที่ชัดเจน มีความอิ่ม - นุ่ม ทุ้ม - ลึก ใสสว่าง และเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งความหมาย

นอกเหนือจากการ Mix-down แบบปกติแล้ว UWP ยังมีบริการทางด้านการผสมเสียงในรูปแบบ Surround Sound System สําหรับงานคอนเสิร์ต ภาพยนตร์ และละครเวที เพื่อที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศที่สมจริง ดุจประหนึ่งว่าภาพและเสียงจากเหตุการณ์นั้นได้กลับหวนกลับมาเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอีกครั้งหนึ่ง

Mastering
เป็นที่แน่นอนว่าภายใต้บรรจุภัณฑ์ประเภทสื่อดิจิตอลที่มีคุณภาพในรูปแบบที่ต่างกันนั้นจะต้องประกอบด้วยเพลงที่มีคุณภาพของเสียงซึ่งสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ประเภทสื่อดิจิตอลด้วย ด้วยการตรวจวัดและการยกระดับของงานเสียงหรือบทเพลงทุก ๆ เพลงภายใต้การควบคุมมาตรฐานของ UWP สามารถที่จะประกันความมั่นใจว่าผลงานต่าง ๆ จะมีความสอดคล้องไปตามแต่ละกลุ่มของผู้บริโภคได้อย่างดี