The Underworld Production

We Move The World
  • Stacks Image 78
  • Stacks Image 93
  • Stacks Image 96
  • Stacks Image 99
  • Stacks Image 102
  • Stacks Image 125

NiTan

บทเพลงของ “นิทาน” คือเรื่องราวในไดอารี่ที่เก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์มานาน... แต่งเป็นเพลงที่ไม่เคยได้บันทึกเสียง เป็นเพลงที่ไม่มีคนฟัง

เมื่อกาลเวลานำพา “นิทาน” มาถึง... “นิทาน” ถูกให้คุณค่าจากคนผลิตงานหัวศิลป ว่ามันจะดีแค่ไหน ถ้าเราจะทำทุกอย่างให้เรียบง่าย... คือ “นิทาน” ได้เล่าเรื่องราวของตัวเอง และ “นิทาน” ก็ได้เล่าเรื่องผ่านเสียงของตัวเอง... นั่นเป็นเรื่องที่เรียบง่าย

เพราะความฝันอีกซึกหนึ่งของ “นิทาน”... “นิทาน” เพียงอยากบอกว่า นิทานในสมัยเด็กที่เราฟังนั้นเป็นภาพฝันเกินจริงไป... ชีวิตมนุษยธรรมดาที่ต่างไขว่ขว้านั้น ล้วนแล้วแต่เป็น “เรื่องหลอกเด็ก” ที่ทำให้เราตกอยู่ในวังวน ของ ความสวย ความรัก ความโรแมนติค
ที่น่าสะอิดสะเอียน
เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่แล้วบนโลกใบนี้ อย่าให้สิ่งไหนมาทำลายเสียงดนตรีและความคิดด้วยปัจจัยทุนนิยมและอำนาจ
NiTan
“อัลบั้มชุดนี้ ใช้เวลาอย่างไม่รีบร้อน ใช้เวลาตกผลึกในแต่ละเพลง และความรู้สึกที่อยากจะทำ ท่ามกลางเพลงรักโรแมนติคในตลาดไทย “นิทาน” เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เพลงนั้น พูดถึง ความปลดปลอ่ยตัวตนบางอย่างให้โบยบินอย่างเสรี สู่ดินแดน “Finland” ไม่มีความรักที่หอมหวาน หรือโหยหา แต่เป็นเพลงที่แสดงตัวตน ความ “สวย” ในแบบตนเอง และยืนยันความเป็นตัวเอง “กล้าแสดงออก” ในสิ่งที่อยากทำ เพราะที่สุดแล้ว นิทานตระหนักว่า เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่แล้วบนโลกใบนี้ อย่าให้สิ่งไหนมาทำลายเสียงดนตรีและความคิดด้วยปัจจัยทุนนิยมและอำนาจ” -- นิทานกล่าว

ความฝันของ “นิทาน” มันไม่ได้ใหญ่โต แต่มันมีความฝันเล็ก ๆ สิ่งหนึ่งคือ นิทานอยากให้ทุกคน “ตื่น” จากเรื่องเล่าหลอกเด็ก หรือนิทานโรแมนติคและยืนอยู่บนความจริง เพื่อให้เห็นคนรอบข้าง และตัวเองอย่างชัดเจน