The Underworld Production

We Move The World

Line of Broadcast

Stacks Image 292
Line of Broadcast
ด้วยความก้าวไกลของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ได้ก่อกำเนิดขึ้น หนึ่งในความสวยงามของเทคโนโลยีดังกล่าวคือความสามารถที่จะตั้งเครื่อข่ายความเร็วสูงขึ้น ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ที่ต้องการ นอกจากความก้าวหน้าในการสื่อสารอันรวดเร็วแล้ว โลกในยุคปัจจุบันยังได้ก่อกำเนิด Platform เพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร - ความรู้ขึ้น และ Platform หลาย ๆ Platform ก็กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเทียบเท่า Mass Media Communication Platform ในแง่ของการสื่อสารสู่มวลชนในงบประมาณที่เป็นไปได้ ไม่มียุคไหนจะเปิดโอกาสในการให้อิสระได้มากเท่ายุคนี้อีกแล้ว

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่กล่าวมาในข้างต้น UWP ได้ศึกษา ค้นคว้า ทุ่มเททรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และในที่สุด UWP มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า เราพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการสื่อสารสู่มวลชนที่ปราศจากข้อจำกัดด้านสถานที่ เทคโนโลยีหรือแม้กระทั้งเวลาได้

OB & Capture
ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานี้ UWP มีความก้าวไกลในวิทยาการด้านการถ่ายทอดสดเป็นอย่างมาก เราได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งในแง่ของการบันทึกภาพและเสียงมาไว้ในระบบของเรา เราคักสรรค์นำ Protocal แบบ ProRes4444 Over SDI หรือเรียกได้ว่าเป็น Full HD แบบ Low Latency อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีจาก Black Magic ที่ทำให้ทุก Pixel ของภาพและทุก Scale ขอเสียงนั้นจะยังคงความคมชัดดั่งต้นฉบับได้ทุกประการไม่ว่าแสงนั้นจะอยู่ในสภาพแสงแบบใดก็ตาม นอกจากความคมชัดทั้งภาพและเสียงอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ระบบ Outbound Broadcast ของ UWP ยังมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปจนเป็นอปสรรค์ต่อการเคลื่อนย้ายและอีกทั้งยังใช้คนไม่มากในการควบคุมระบบด้วย

IP Broadcaster
ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความผกผันของราคาสื่อและการให้ความสำคัญเชิง Impact Factor ของสื่อต่าง ๆ ที่ต่างกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันอย่างรวดเร็วนี้ UWP ได้ประสพความสำเร็จในการสร้าง Protocal ในการเชื่อมต่อสถานนีเครื่อข่ายออนไลน์กับ Media Distributor ชื่อดังต่าง ๆ เช่น Twitch, FaceBook หรือ YouTube เราได้จัดตั้ง Deep Virtual Private Network (DVPN) ขั้น เพื่อเป็นสถานนี Relay กระแสข้อมูลที่ต้องการจะถ่ายทอด เพื่อให้ความมั่นใจว่าเราจะสามารถปรับสมดุลของข้อมูลทั้ง Throughput ได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อผู้ชมที่เข้ามาร่วมชมจะสามารถเข้ามาร่วมชมได้อย่างราบรื่นและได้รับประสพการณ์ Full HD นี้อย่างทั่วถึง